ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Μαθηματικών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

Α' έτος Μαχίμων και Μηχανικών

  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
  2. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
  3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
  4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

B' έτος Μαχίμων και Μηχανικών

  1. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
  2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
  3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γ' έτος Μαχίμων και Μηχανικών

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δ' έτος Μαχίμων και Μηχανικών

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ